Kartuzy

Historia i Legendy

Jako miasto, Kartuzy narodziły się niedawno, bo w 1923 r.
Wtedy to otrzymały w herbie - za sprawą pisarza i działacza kaszubskiego
Aleksandra Majkowskiego - czarną głowę Gryfa z siedmioma gwiazdami.
Owe gwiazdy zaczerpnął Majkowski z godła zakonu kartuzów,
który bez mała pięć i pół wieku wcześniej dał początek dziejom Kartuz
zapisanym w kronikach. O jeszcze wcześniejszym osadnictwie
wśród otaczających do dziś miasto lasów zaświadczają jedynie
znaleziska archeologów.
Najstarsze pochodzą z epoki brązu (1700-700 lat p.n.e.),
kolejne reprezentują kulturę wschodniopomorską z wczesnego okresu
epoki żelaza (400-100 lat p.n.e.), a z wczesnego średniowiecza,
kiedy to obszar dzisiejszych Kartuz należał do kasztelani chmieleńskiej,
pozostało grodzisko na Zamkowej Górze.

Wyślij wiadomość